Tarihçe

 İlim Yayma Vakfı 08 Ocak 1973 tarihinde tescil edilerek faaliyete başlamıştır. Bakanlar Kurulunun 31.12.1974 tarih ve 7/9268 sayılı kararnamesiyle kamu yararına çalışan vakıflardan kabul edilmiştir.

 Vakfın Misyonu: Vatana ve millete faydalı olabilecek iyi insanlar yetiştirmektir.

 Vakfın Vizyonu: Bilimin ve teknolojinin tüm imkânlarını kullanarak topluma yön veren kaliteli ilim adamlarını toplumumuza ve insanlığa kazandırmaktır.

 Kurumsal Değerler:  Milli manevi değerlere bağlı, tarih ve kültür bilincine sahip, insan ve eğitim odaklı yaklaşım, toplumu kucaklayıcı, her tür taassuptan uzak, karşılık beklemeyen, ilme ve âlime değer veren, samimi, mütevazı, özverili, adil, güvenilir, yenilikçi, ilkeli ve önder.

 Vakıf, yurt içinde ve yurt dışında ilmin yayılmasını teşvik etmek gayesiyle aşağıdaki faaliyetleri yapmak üzere kurulmuştur.

  • Eğitimin her kademesindeki kabiliyetli öğrencilere nakdi ve ayni yardımlar yapmak.
  • Okul, yurt, kütüphane ve kurs binaları inşa etmek ve idare etmek, aynı gaye doğrultusunda faaliyet gösteren her türlü özel ve tüzel kişilerle, resmi kurum ve kuruluşlara maddi ve ayni yardımlarda bulunmak.
  • İlmi araştırmaları teşvik etmek, ilmi kongre ve konferanslara iştirak edeceklere nakdi yardımda bulunmak.
  • İlmin yayılması için neşriyat yapmak ve yapanları desteklemek.
  • Anaokulundan üniversiteye her seviyede eğitim ve öğretim müesseselerini kurmak veya uygun görülecek resmi ve özel kuruluşlarla müştereken kurmak ve yönetmek.
  • Gerektiğinde yurt dışındaki emsal kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, yurt dışında da benzer müesseseler açmak.
  • Vakfın gayesi doğrultusunda yetkili makamların izni ile şube, temsilcilik ve irtibat bürosu veya benzeri adlarla yurt içinde ve dışında birimler oluşturmak.
  • Yurt içinde ve dışında meydana gelebilecek tabii afetler neticesinde afet bölgesindeki yardıma muhtaç kişilere doğrudan veya dolaylı olarak yardım etmek.
  • İlmi çalışmalar ile eğitim ve kültür alanında araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmek, ilmi seminer, kongre, konferans ve sempozyumlar düzenlemek. 

İlim Yayma Vakfı İktisadi İşletmesi

İlim Yayma Vakfı tarafından kurulan, İlim Yayma Vakfı İktisadi İşletmesi 23/07/2015 tarihinde tescil edilerek Molla Hüsrev Mah. Akif Paşa Sk. No: 8 / 101 Fatih / İstanbul adresinde faaliyete başlamıştır.

İlim Yayma Vakfı İktisadi İşletmesi; okullar, yurtlar, kütüphaneler, basımevleri, aşevleri, spor salonları vb açmak, işletmek ya da işlettirmek vb. maksatlarla kurulmuş olup, halen Molla Hüsrev Mah. Cemal Yener Tosyalı Cad. No: 29 Fatih / İstanbul adresinde bulunan İlim Yayma Vakfı İbnü’l Emin Mahmut Kemal İnal Yurdu'nu işletmektedir.

İlim Yayma Vakfı İktisadi İşletmesi Şirket Müdürü: İdris Turan İlter'dir.