Kütüphane Kulübü


KÜTÜPHANE KULÜBÜ YILLIK PROGRAMI

1. Kitap Fuarımız

II. Dönem ortalarına doğru yurt öğrencilerini kapsayan içerisinde dini, tarihi, edebi, siyasi, kültürel vs. çeşitli kategorilerdeki kitapların belirlenmesi ve yayınevleriyle irtibata geçilmesiyle belirlenen zamanda etkinlik hazırlanılmaya çalışılacak. Bu kulübümüzün öncelik ve önem sırasında ilk sırada yer almaktadır. Bu etkinlik kapsamında yurt öğrencilerine sunulacak kitapların hem yurt idaresi hem de öğrenciler tarafından gerekli önemi bulabilmesi için kitap çeşitliliğinin birden fazla kitleyle beraber hareket ederek niteliği artırılmaya çalışılmaktadır.

2. Konferanslarımız

Eğitim döneminin başlamasıyla birlikte çeşitli yazarlık görevlerinde bulunmuş ve hâlâ bulunan ilim insanlarını yurt öğrencilerini faydalandırmak üzere yurdumuza davet edeceğiz ve gelmeleri içinde gerekli durumlarda yurt idaresiyle birlikte hareket edeceğiz.

3. Haftalık Satışlarımız

Yurt öğrencilerinde kitap okuma alışkanlığının oluşması ve daha da ileri seviyeye ulaşabilmesi için mümkün olduğunca her hafta olmadığında iki haftada bir danışmada önceden belirlenen ve satışa hazır hale getirilen kitaplar yurt öğrencilerine arz edilecektir. Gerek burada gerekse “Kitap Fuarımız”da getirilen kitaplar öğrencilerin alabileceği makul fiyatlarla fiyatlandırılacaktır. Bunun yanı sıra getirilen kitapların haftadan haftaya farklı alanlarda olması ve her bireyin okuması gereken kitaplar olması üzerinde dikkat edilecektir.

4. Kitap Okumalarımız

Hâlihazırda yurdumuzun düzenlediği okumaların yanı sıra ilk aşamada bir Eğitim Bölümü faaliyeti olarak belirlenen bir kitabın baştan sona bitirilmesi amacıyla düzenleyeceğimiz bir faaliyettir. Katılımın fazla olması yurt geneline de açık hale getirilmesinde bize yardımcı olacaktır. Bu faaliyetin düzenlenmesi ve gerekli kaynakların seçilmesi hususunda Eğitim Bölümü başkanıyla ortak hareket etmekteyiz.

5. Yurt Kütüphanemiz

Yurt kütüphanesinde bulunan kitapların konularına göre belli bir sıraya konulması ve yurt öğrencilerinin yurt kütüphanesinde bulunmasını istediği kaynakların belirlenmesi ve yurt idaresiyle görüşülmesi hedeflenmektedir. Bu faaliyet yurt öğrencilerinin isteği doğrultusunda oluşmuş ve şekillenecektir.

6. Dergilerimiz

Yurdumuz öğrencilerinin istekleri doğrultusunda yurdumuza gelen dergilerin değerlendirilmesi ve istekler doğrultusunda yurt idaresine sunulması amaçlanmıştır.

      Faruk DURAN

Kütüphane Kulübü Başkanı