Faaliyetler

SEBİL AÇILIŞI(2018 Temmuz-Ağustos)

Osmanlı döneminde halka ücretsiz içecek ikramının yapıldığı sebil kültürü, İlim Yayma Vakfı tarafından aslına uygun olarak tekrar başlatıldı. İlim Yayma Vakfı, Vefa'da bulunan, 1600'lü yıllarda Osmanlı Sultanı 1. Ahmed'in Defterdarı Ekmekçizade Ahmed Paşa'nın yaptırdığı Ekmekçizade Medresesi'nin ve 1774 yılında Reisülküttab Recai Mehmet Efendi tarafından yaptırılan Sıbyan Mektebi'nin sebilinden, Osmanlı geleneklerine uygun olarak 2018’in yaz aylarında cuma günleri ücretsiz şerbet dağıtımı yapıldı.

SEBİL AÇILIŞI(2018 Temmuz-Ağustos) - Faaliyetler - İYV Vefa Lisans YurduSEBİL AÇILIŞI(2018 Temmuz-Ağustos) - Faaliyetler - İYV Vefa Lisans YurduSEBİL AÇILIŞI(2018 Temmuz-Ağustos) - Faaliyetler - İYV Vefa Lisans Yurdu